Politika privatnosti

AXIANS HRVATSKA d.o.o., Borongajska cesta 81A, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu "Pružatelj", "mi" ili "nas"), autor je ove Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti odnosi se na sve korisnike usluga Pružatelj, u mjeri u kojoj se osobni podaci obrađuju kao rezultat istih. To posebno uključuje kupce koji su s Pružateljem sklopili ugovor o pružanju usluga Pružatelja, njegove zaposlenike i posjetitelje web stranice. Pružatelj može, nadalje, proglasiti Politiku privatnosti primjenjivom na druge ugovorne partnere na ugovornoj osnovi. Radi jednostavnosti, sve osobe koje podliježu obradi podataka u daljnjem tekstu nazivaju se "kupci". U nastavku se pod osobnim podacima ili "podacima" podrazumijevaju sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati.

U ovom slučaju, Pružatelj je odgovoran za pažljivo i savjesno postupanje s osobnim podacima svojih kupaca. Pružatelj je odgovoran za prikupljanje, obradu, otkrivanje, pohranjivanje i zaštitu osobnih podataka svojih kupaca te osigurava usklađenost s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Ako nam dajete osobne podatke drugih osoba, molimo Vas da te osobe budu upoznate s ovom Politikom privatnosti te da nam njihove osobne podatke date samo ako Vam je to dopušteno i ako su ti osobni podaci točni.

1. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka odgovoran za obradu podataka je:

AXIANS HRVATSKA d.o.o.
Borongajska cesta 81A
10000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 4603 000

Službenik za zaštitu podataka dostupan je na info@axians.hr

2. Mjerodavno pravo

Ova Politika privatnosti izrađena je u skladu sa zahtjevima hrvatskog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka EU („GDPR“). Međutim, hoće li i u kojoj mjeri ti zakoni biti primjenjivi ovisi o pojedinačnom slučaju.

3. Priroda i opseg prikupljanja osobnih podataka

Opće informacije

Prvenstveno obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od naših kupaca i njihovih poslovnih partnera ili klijenata u kontekstu naših poslovnih odnosa s takvim stranama, kao i drugim osobama uključenim u njih, ili koje prikupljamo od korisnika naših web stranica.

U mjeri u kojoj je dopušteno, također izdvajamo određene podatke u vezi s korištenjem web stranice (npr. IP adresa, MAC adresa pametnog telefona ili računala, informacije o vašem uređaju i postavkama, kolačići, datum i vrijeme posjeta, stranice i pristupljenom sadržaju, korištenim funkcijama, referentnoj web stranici, informacijama o lokaciji).

Prilikom posjete našoj web stranici (bez prijave)

Ako kupci posjete web stranicu Pružatelja izvan područja zaštićenog prijavom, korištena tehnologija web poslužitelja automatski bilježi opće tehničke informacije o njihovom posjetu. To uključuje, između ostalog, IP adresu korištenog uređaja. Također, uključuje podatke o vrsti preglednika, pružatelju internetskih usluga i korištenom operativnom sustavu.

Kada koristite softver Visitor (prijavljeni)

Tijekom besplatnog probnog pristupa i kod korištenja softvera Visitor uz naknadu unutar područja zaštićenog prijavom, svi podaci koje kupac unese ili dostavi tijekom procesa registracije i tijekom korištenja softvera također će biti pohranjeni. To je osobito slučaj ako se kupac registrira, ispuni online obrasce, dopisuje se s Pružateljem online ili izvan njega ili stupi u kontakt s Pružateljem putem društvenih medija, blogova ili drugih interaktivnih medija.

Ovdje se obično prikupljaju osobni matični podaci (ime, adresa, adresa e-pošte) i postavke potrebne za dotičnu uslugu.

Nakon prikupljanja podataka, kupac pristaje na obradu, korištenje i otkrivanje osobnih podataka u kontekstu i opsegu svrha opisanih u ovoj Politici privatnosti.

4. Svrhe obrade podataka i pravni temelj

Osobne podatke koje prikupljamo primarno koristimo za sklapanje i obradu naših ugovora s našim klijentima i poslovnim partnerima, posebno u okviru softvera Visitor i usluga softvera kao usluge za naše klijente, kao i za usklađivanje s našim pravnim obvezama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Osim toga, obrađujemo osobne podatke o vama i drugim osobama, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i čini nam se prikladnim, uključujući sljedeće svrhe, u kojima mi (a ponekad i treće strane) imamo legitiman interes koji odgovara svrsi :

 • Za ponudu i daljnji razvoj naših ponuda, usluga i web stranica, aplikacija i drugih platformi na kojima smo prisutni
 • U svrhu pregleda i optimizacije procedura i analize potreba u svrhu izravnog kontakta s kupcima te prikupljanja osobnih podataka iz javno dostupnih izvora u svrhu pridobivanja kupaca.
 • Oglašavanja i marketinga (uključujući organizaciju događaja), pod uvjetom da se niste usprotivili korištenju vaših podataka (ako vam kao postojećem kupcu šaljemo reklame, možete se usprotiviti u bilo kojem trenutku; tada ćemo vas smjestiti na crnu listu za sprječavanje daljnjih reklamnih poruka);
 • Istraživanje tržišta i javnog mnijenja, praćenje medija
 • Za podnošenje pravnih zahtjeva i obrane u vezi s bilo kojim pravnim sporovima i službenim postupcima;
 • Za sprječavanje i istraživanje kaznenih djela i drugih nedoličnih radnji (npr. za provođenje internih istraga, za analizu podataka za borbu protiv prijevara, za pridržavanje službenih uputa i naloga );
 • Kako bismo jamčili uredno funkcioniranje, posebno IT-a, web stranice, aplikacije i drugih platformi;
 • Kupnje i prodaje poslovnih jedinica, tvrtki ili dijelova tvrtki, te drugih transakcija prema Zakonu o trgovačkim društvima i prijenosu osobnih podataka u vezi s tim, kao i mjere u svrhu poslovnog upravljanja i, gdje je primjenjivo, usklađenosti s zakonske i regulatorne obveze te interni propisi.

Ako ste nam dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka u određene svrhe (na primjer, kada se registrirate za primanje biltena ili za provjeru prošlosti), mi ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u okviru i na temelju ovu suglasnosti, ukoliko nemamo drugu pravnu osnovu i zahtijevamo takvu osnovu. Danu privolu može se opozvati u bilo kojem trenutku, ali to nema utjecaja na već obavljenu obradu podataka.

5. Objava osobnih podataka

U tijeku naših poslovnih aktivnosti i za svrhe navedene u gornjem odjeljku, također otkrivamo osobne podatke trećim stranama, ukoliko je to dopušteno i ako nam se čini prikladnim, bilo zato što ih te treće strane obrađuju za nas ili jer ga žele iskoristiti za svoje potrebe. Ovo se posebno odnosi na sljedeća tijela:

 • Naši pružatelji usluga (interni i vanjski, poput procesora plaćanja), uključujući procesore narudžbi (kao što su IT pružatelji)
 • Zastupnici, dobavljači, podizvođači i ostali poslovni partneri
 • Kupci ili strane zainteresirane za stjecanje poslovnih jedinica, tvrtki ili drugih dijelova Pružatelja
 • Druge strane u svim mogućim ili stvarnim pravnim postupcima;
 • Ostala društva grupe VINCI sukladno 6. poglavlju

Svi se zajedno nazivaju "primatelji".

Svi osobni podaci naših kupaca koji su pohranjeni u Visitor softveru pohranjuju se i obrađuju isključivo u Hrvatskoj.

Ovi primatelji prvenstveno se nalaze u Hrvatskoj, ali mogu biti i u inozemstvu. Konkretno, morate očekivati da će se vaši podaci prenijeti u sve zemlje u Europi i SAD-u, gdje se nalaze pružatelji usluga koje koristimo (kao što su Google Drive, Zoom itd.). Konkretno, Pružatelj ima individualnu obradu podataka koju provode pružatelji usluga sa sjedištem u EU koji poštuju propise o zaštiti podataka. To posebice uključuje tvrtke u kategorijama IT usluga, platnog prometa, pružatelja usluga ispisa, naplate, naplate potraživanja i savjetovanja te prodaje i marketinga te pružatelja usluga koji se koriste u okviru ugovora za naručenu obradu podataka.

Ako se primatelj nalazi u zemlji bez odgovarajuće pravne zaštite podataka, primatelja ugovorom obvezujemo na poštivanje važećih standarda zaštite podataka (za to koristimo revidirane standardne ugovorne klauzule Europske komisije, kojima se može pristupiti ovdje ), osim ako već podliježe zakonski priznatom skupu pravila za osiguravanje zaštite podataka ili se možemo osloniti na odredbu o izuzeću. Iznimka se može primijeniti, posebice, u slučaju pravnih postupaka u inozemstvu, ali i u slučajevima prevladavanja javnog interesa ili ako je takvo otkrivanje potrebno za izvršenje ugovora, ako ste dali svoj pristanak ili ako se odnosi na podatke koje ste učinili opće dostupnim i čijoj obradi niste prigovorili.

6. Razmjena podataka unutar VINCI grupe

Prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti Pružatelja, Kupac izričito daje suglasnost na prijenos svojih podataka matičnom društvu i povezanim društvima Pružatelja (u daljnjem tekstu zajedno „VINCI“) u skladu s ovim odjeljkom.

Razmjena podataka između Pružatelja i VINCI-ja omogućuje posebice još veće iskorištavanje postojećih sinergija s matičnim društvom. Osobito osjetljivi osobni podaci (tj. podaci koji su posebno vrijedni zaštite) neće biti proslijeđeni ni pod kojim uvjetima.

VINCI je dužan sve podatke kojima ima pristup obrađivati isključivo u okviru zakona koji uređuje zaštitu podataka i pridržavati se sigurnosnih propisa o zaštiti podataka. VINCI je dužan čuvati povjerljivost podataka kojima ima pristup.

Pružatelj i Grupa VINCI imaju pravo obrađivati podatke u skladu sa sljedećim popisom ili ih prosljeđivati u sljedeće svrhe:

 • Usklađivanje baze kupaca: glavni podaci o kupcima uparuju se u statističke svrhe. Kada se ovo usklađivanje provodi, provode se analize koliko zajedničkih kupaca postoji, kako se taj udio kupaca razvija tijekom vremena i kako su zajednički kupci geografski raspoređeni.
 • Analiza tržišnog segmenta: podaci se mogu obraditi u svrhu analize tržišnog segmenta. Glavna svrha segmentacije tržišta je otkriti razlike između kupaca kako bi se izvukli zaključci za marketinške programe specifične za segment (analiza strukture kupaca).
 • Razmjena informacija: podaci se mogu obrađivati u svrhu razmjene informacija između Pružatelja i VINCI-ja. Glavna svrha ovoga je biti u mogućnosti kontinuirano poboljšavati proizvode i usluge za kupca, upravljati korištenjem i željenim pristupom aplikacijama, proizvodima i informacijama, održavati poslovne odnose s kupcima te pratiti i poboljšavati izvedbu ponuda.
 • Marketinške i analitičke svrhe: podaci se mogu razmjenjivati kako bi se kupcima pružile ponude, informacije ili marketinški materijali o proizvodima ili uslugama za koje se na temelju podataka može pretpostaviti da će biti od interesa za kupca.

7. Kolačići

Kolačići pomažu da posjete web stranici Pružatelja budu lakše, ugodnije i smislenije. Kolačići su informacijske datoteke koje internetski preglednik automatski pohranjuje na tvrdi disk računala kada kupac posjeti web stranicu Pružatelja i iskoristi ponude.

Kupac može samostalno upravljati svojim sigurnosnim postavkama u svom pregledniku i na taj način blokirati ili onemogućiti postavljene kolačiće, iako to može značiti da određene usluge Pružatelja možda više neće biti (u potpunosti) upotrebljive.

Alati za praćenje i analizu/društveni mediji

Korištenje digitalnih ponuda Pružatelja mjeri se i ocjenjuje pomoću različitih tehničkih sustava, uglavnom od strane pružatelja usluga trećih strana kao što je Google Analytics. Ta se mjerenja mogu provoditi i anonimno i u odnosu na određenu osobu. Moguće je da Pružatelj ili pružatelji usluga trećih strana takvih tehničkih sustava mogu proslijediti prikupljene podatke trećim stranama u Švicarskoj i inozemstvu na obradu. Najčešće korišten i dobro poznat alat za analizu je Google Analytics, usluga koju pruža Google Inc. To znači da se prikupljeni podaci u načelu mogu prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u (ili na lokaciju koju odredi Google).

Web stranica pružatelja usluga koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc., s registriranim uredom na adresi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"). Google Analytics koristi takozvane kolačiće, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalo kupca i omogućuju analizu njihovog korištenja web stranice. Informacije koje generiraju ovi kolačići o korištenju web stranice (uključujući IP adresu, iako je Google anonimizira prije pohranjivanja, tako da se više ne može povezati s kupcem) prenose se na Google poslužitelj u SAD-u (ili mjesto koje je odredio Google) i tamo pohranjeno. Google će koristiti ove informacije za procjenu korištenja web stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice za Pružatelja i za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem web stranice i interneta. Google također može proslijediti ove podatke trećim stranama ako je to propisano zakonom ili ako treće strane obrađuju podatke u ime Googlea. Google ni u kojem slučaju neće povezivati IP adrese kupaca s drugim Google podacima.

Web stranica Pružatelja koristi značajku "Demografija" usluge Google Analytics. To omogućuje generiranje izvješća koja sadrže izjave o dobi, spolu i interesima kupaca. Ovi podaci dolaze iz oglašavanja temeljenog na interesu od Googlea, kao i podataka o posjetiteljima od trećih strana. Ovi prikupljeni podaci ne mogu se pripisati nijednoj određenoj pojedinoj osobi. Kupci mogu onemogućiti ovu značajku u bilo kojem trenutku putem postavki oglasa na svom Google računu ili općenito mogu zabraniti prikupljanje svojih podataka Google Analyticsu. Dodatne informacije možete pronaći u Googleovoj politici privatnosti ovdje.

Ako kupac ne želi da njegove aktivnosti na web stranici budu dostupne za Google Analytics, može instalirati dodatak za preglednik kako bi onemogućio Google Analytics.

To sprječava dijeljenje podataka o aktivnostima s Google Analyticsom putem JavaScripta (ga.js, analytics.js i dc.js) koji se izvršava na web-mjestima.

Analiza podataka drugim alatima vlasnika web stranice nije onemogućena ako kupac koristi dodatak. Podaci se i dalje mogu slati na web stranicu ili druge usluge web analize.

Naposljetku, Pružatelj putem svoje web stranice prikuplja određene informacije u takozvanim log datotekama poslužitelja, koje automatski prenosi internetski preglednik kupca. To uključuje, između ostalog, kupčev agent (vrsta preglednika i verzija preglednika, operativni sustav koji se koristi), informacije o http zaglavlju (URL preporuke, IP adresa računala koje pristupa), vrijeme zahtjeva poslužitelja i status prijave. Ove datoteke dnevnika poslužitelja spajaju se s drugim izvorima podataka samo za analizu pogrešaka.

Tehnologije za reklamne svrhe

Web stranica pružatelja usluga koristi značajke Google Analytics u kombinaciji s mogućnostima Google AdWordsa i DoubleClicka za više uređaja. Ovu uslugu pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google").

Ova značajka omogućuje da se ciljane skupine stvorene pomoću Google Analytics povežu s mogućnostima Google AdWordsa i Google DoubleClicka za više uređaja. To omogućuje da se personalizirano oglašavanje koje se temelji na interesima kupca i identificirano na temelju njihove prethodne upotrebe i ponašanja „surfanja“ na jednom uređaju (npr. vašem mobilnom telefonu) prikazuje na drugim uređajima (kao što je tablet ili računalo).

Ako je kupac Googleu dao odgovarajući pristanak, Google će u tu svrhu povezati povijest preglednika weba i aplikacija s kupčevim Google računom. To omogućuje prikazivanje istih personaliziranih reklamnih poruka na svakom uređaju na kojem se kupac prijavljuje svojim Google računom.

Kako bi podržao ovu značajku, Google Analytics prikuplja kupčeve ID-ove s Googleovom provjerom autentičnosti koji su privremeno povezani s podacima usluge Google Analytics pružatelja usluga za definiranje i stvaranje ciljnih grupa za ciljanje oglasa na različitim uređajima.

Kupac se može trajno usprotiviti remarketingu na više uređaja tako da onemogući prilagođeno oglašavanje na svom Google računu.

Dodatne informacije možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na.

Web stranica Pružatelja također koristi program za online oglašavanje Google AdWords. Pružatelj je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Kao dio Google AdWordsa, Pružatelj koristi tzv. praćenje konverzija. Kada kupac klikne na oglas koji je postavio Google, postavlja se kolačić za praćenje konverzija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetski preglednik pohranjuje na računalo kupca. Ovi kolačići istječu najkasnije nakon 30 dana i ne koriste se za osobnu identifikaciju. Ako kupac posjeti našu web stranicu , a kolačić još nije istekao, Google i Pružatelj mogu prepoznati da je kupac kliknuo na oglas i bio preusmjeren na ovu stranicu.

Google obavještava Pružatelja o ukupnom broju kupaca koji su kliknuli na njegov oglas i bili preusmjereni na njegovu web stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, Pružatelj ne prima nikakve informacije pomoću kojih bi mogao osobno identificirati kupca.

Kupac može spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera svog preglednika. Međutim, Pružatelj ističe kupca da kupac možda neće moći u potpunosti koristiti sve značajke ove web stranice. Kupac također može spriječiti praćenje onemogućavanjem kolačića Google Conversion Tracking putem svog internetskog preglednika u kupčevim postavkama.

Za više informacija pogledajte Googleova pravila o privatnosti.

Web stranica Pružatelja također koristi piksel radnje posjetitelja s Facebooka; pružatelj je Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD.

Facebook Pixel može se koristiti za praćenje ponašanja posjetitelja web stranice nakon što su preusmjereni na web stranicu Pružatelja klikom na Facebook oglas. To omogućuje analizu učinkovitosti Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Prikupljeni podaci su anonimni za Pružatelja. Pružatelj ne može donositi nikakve zaključke o identitetu kupaca. Međutim, podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, što znači da je povezivanje s dotičnim korisničkim profilom moguće i Facebook može koristiti podatke u vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovom politikom korištenja podataka. To omogućuje Facebooku da prikazuje oglase na stranicama Facebooka i na web stranicama trećih strana. Pružatelj ne može utjecati na ovu upotrebu podataka.

Kupac se može trajno usprotiviti remarketingu onemogućivanjem značajke remarketinga "Prilagođena publika" u odjeljku postavki oglasa ispod sljedeće veze. Da bi to učinili, moraju biti prijavljeni na Facebook.

Ako kupac nema Facebook račun, može onemogućiti oglašavanje na temelju korištenja s Facebooka na web stranici European Interactive Digital Advertising Alliance.

Za više informacija pogledajte Facebookovu politiku privatnosti.

Integracija ponuda trećih strana/društvenih medija

Pružateljeve digitalne ponude umrežene su sa značajkama i sustavima trećih strana na različite načine, kao što je integracija dodataka s društvenih mreža trećih strana, kao što su Facebook, Twitter itd. Ako kupac ima korisnički račun s tim treće strane, te treće strane također mogu mjeriti i procijeniti svoju upotrebu digitalnih ponuda Pružatelja. Ostali osobni podaci, kao što su IP adresa, postavke preglednika i drugi parametri, mogu se prenijeti tim trećim stranama i tamo pohraniti. Pružatelj nema kontrolu nad korištenjem osobnih podataka prikupljenih na ovaj način od strane trećih strana te ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu u tom pogledu. U ostalim aspektima, Pružatelj nema detaljnih saznanja o tome koji se podaci prenose tim pružateljima trećih strana, gdje se prenose i jesu li anonimizirani .

Dodaci iz YouTube-a integrirani su na web-mjesto Pružatelja. Pružatelj je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SAD.

YouTube plug-in uspostavlja vezu s YouTube poslužiteljima. Poslužitelj YouTubea je obaviješten o tome koje je stranice Pružatelja kupac posjetio.

Ako je kupac prijavljen na svoj YouTube račun, YouTube može usporediti njegovo ponašanje „surfanja“ izravno s njegovim osobnim profilom. Kupac to može spriječiti odjavom sa svog YouTube korisničkog računa.

Za više informacija pogledajte politiku privatnosti usluge Youtube.

Ostali alati

Web stranica Pružatelja koristi Google Maps uslugu karte putem API-ja. Njime upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Ako kupac koristi značajke Google karata, njegovu IP adresu Google pohranjuje i obično se prenosi na Google poslužitelj u SAD-u. Pružatelj nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Za više informacija pogledajte Googleova pravila o privatnosti.

8. Sigurnost podataka

Pružatelj koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere u skladu s priznatim tržišnim standardima za zaštitu pohranjenih osobnih podataka od nenamjerne, nezakonite ili neovlaštene manipulacije, brisanja, izmjene, pristupa, otkrivanja ili korištenja te od djelomičnog ili potpunog gubitka. Poslužitelji Pružatelja nalaze se u Hrvatskoj. Pojedine usluge moguće je obrađivati putem poslužitelja u drugim državama – uz odgovarajuću razinu zaštite podataka – pri čemu se u svakom trenutku u potpunosti poštuju zahtjevi hrvatskog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije. Veza s našim poslužiteljima ostvaruje se korištenjem SSL enkripcije. Pružatelj redovito izrađuje sigurnosne kopije podataka kupca. Kako bi se spriječio gubitak podataka čak i u ekstremnim slučajevima (npr. uništenje podatkovnog centra u potresu), kriptirane sigurnosne kopije pohranjuju se paralelno u nekoliko podatkovnih centara u Hrvatskoj i inozemstvu. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se prilagođavaju i poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem. Usput, Pružatelj ne može preuzeti nikakvo jamstvo za sigurnost prijenosa podataka na Internetu; posebno postoji rizik od pristupa trećih strana kada se podaci prenose e-poštom. Međutim, pristup je zaštićen pomoću HTTPS-a. Na izričit zahtjev kupca, kupac se u svakom trenutku može odlučiti za dvofaktorsku autentifikaciju.

9. Komunikacija putem e-pošte i/ili newslettera

Ako kupac želi primati newsletter koji se nudi na web stranici Pružatelja, Pružatelj zahtijeva adresu e-pošte i druge podatke koji omogućuju provjeru navedene adrese e-pošte i da kupac pristaje na primanje newslettera (procedura "double opt-in" ).

Uz newsletter kupac redovito dobiva preporuke i ponude koje bi ga mogle zanimati. U tu svrhu Pružatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke koji se odnose na kupčevo ponašanje pri korištenju web stranice, u softveru Posjetitelja i u vezi s korištenjem newslettera (npr. otvara li kupac newsletter ili na koje web URL veze klikne na). Pružatelj procjenjuje ove podatke u statističke svrhe kako bi bolje prilagodio sadržaj biltena interesima svojih kupaca.

Obrada osobnih podataka unesenih u obrazac za prijavu na newsletter temelji se na privoli kupca koju kupac može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Kupci mogu opozvati svoj pristanak putem poveznice "odjava" u newsletteru. Prikupljeni osobni podaci koristit će se za izradu sadržaja newslettera i njihovo slanje.

Uslužitelj pohranjuje osobne podatke koje kupci pohrane u svrhu primanja newslettera sve dok se kupac ne odjavi s newslettera.

10. Trajanje skladištenja

Vaše osobne podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obveza ili za svrhe koje se obradom inače ostvaruju, odnosno za vrijeme trajanja cjelokupnog poslovnog odnosa, na primjer (od pokretanja, do izvršenja , do raskida ugovora) i, izvan toga, u skladu sa zakonskim obvezama skladištenja i dokumentacije. Moguće je da se osobni podaci mogu pohraniti za razdoblje tijekom kojeg se mogu podnijeti zahtjevi protiv naše tvrtke i ukoliko smo inače zakonski obvezni pohraniti ih ili legitimni poslovni interesi zahtijevaju njihovo pohranjivanje (npr. u svrhu dokaza i dokumentacije). Čim vaši osobni podaci više nisu potrebni za gore navedene svrhe, oni će se u pravilu izbrisati ili anonimizirati koliko god je to moguće. Za operativne podatke (npr. zapisnike sustava, druge zapisnike) općenito se primjenjuju kraća razdoblja čuvanja od dvanaest mjeseci ili manje.

11. Pristup podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i pristanak

Kupci imaju sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podacima sukladno hrvatskom Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općoj uredbi EU o zaštiti podataka. U načelu, Pružatelj također kupcima daje prava sadržana u GDPR-u. Ipak, Pružatelj zadržava pravo drugačije procjene u pojedinačnim slučajevima.

 • Pravo pristupa
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor

Imajte na umu, međutim, da zadržavamo pravo na provedbu ograničenja nametnutih zakonom, primjerice kada smo obvezni zadržati ili obraditi određene podatke, imamo prevladavajući interes za to (u mjeri u kojoj se na to možemo pozvati) ili zahtijevamo podatke za podnošenje zahtjeva. U slučaju da Vam nastanu troškovi, o tome ćemo Vas unaprijed obavijestiti. Imajte na umu da korištenje ovih prava može biti u sukobu s ugovornim sporazumima i može imati posljedice poput prijevremenog raskida ugovora ili troškovnih posljedica. U tom slučaju ćemo Vas o tome unaprijed obavijestiti, ako to već nije ugovorom regulirano.

Ostvarivanje takvih prava obično zahtijeva da jasno dokažete svoj identitet (npr. putem kopije osobne iskaznice, ako vaš identitet inače nije jasan ili se ne može potvrditi). Kako biste ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati na adresu navedenu u odjeljku 1.

Svaki nositelj podataka također ima pravo ostvariti svoje zahtjeve sudskim putem ili podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Nadležno tijelo za zaštitu podataka u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Pružatelj će, naravno, rado primiti pitanja i želje kupaca prije prigovora. U tu svrhu Kupac se može obratiti Pružatelju pisanim putem ili putem e-pošte ( info@axians.hr ).

Ukoliko se od kupca traži da da svoj pristanak u vezi s uslugama Pružatelja, on daje svoj pristanak klikom na odgovarajući potvrdni okvir. Kao rezultat toga, Pružatelj ima pravo prikupljati, obrađivati, koristiti i prosljeđivati osobne podatke Kupca na odgovarajući način.

Kupac, naravno, može opozvati svoju privolu u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju te privole do trenutka njezina povlačenja. Povlačenje privole može se uputiti pisanim putem na adresu Pružatelja, navedenu na početku. No, dovoljno je i poslati e-mail na info@axians.hr. Međutim, neke od usluga i značajki nakon toga više neće biti dostupne kupcu.

12. Poveznice na druge web stranice

Web stranica Pružatelja sadrži hiperveze na web stranice trećih strana kojima Pružatelj ne upravlja ili ih ne kontrolira. Pružatelj nije odgovoran za njihov sadržaj ili postupke zaštite podataka.

13. Promjene

Ovu Politiku privatnosti možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Trenutna verzija objavljena na našoj web stranici uvijek se primjenjuje. Ako je Politika privatnosti dio ugovora s vama, obavijestit ćemo vas u slučaju ažuriranja promjene e-poštom, putem vašeg računa posjetitelja ili na drugi odgovarajući način.

AXIANS HRVATSKA d.o.o.

Borongajska cesta 81A

10000 Zagreb

Hrvatska

 

Sporazum o obradi podataka je dostupan ovdje

Kolačići

Ova stranica koristi isključivo tehničke kolačiće koji su nužni za uredno funkcioniranje stranice i ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete podesiti tako da blokira navedene kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće ispravno raditi. Kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati i ne prosljeđuju se trećim stranama.